Stichting

Onze visie: Water, sanitatie en voedsel voor iedereen.

Veel mensen in Afrika halen nog water uit dit soort putten. Meer en beter water met een handgeboorde put en een Touwpomp

De actie

SMART Centres trainen lokale bedrijfjes in het produceren, onderhouden en vermarkten van slimme en betaalbare technieken die lokaal geproduceerd kunnen worden.

SMART Centres helpen…

Niet met een vis, maar met een hengel en….met kennis om die hengel te maken.

Wilt u investeren in water, sanitatie en voedsel voor iedereen via SMART Centres?
Dat kan met een donatie:

Stichting SMART, Apeldoorn
NL14TRIO0379222256
Mail: henkholtslag49@gmail.com
KvK: 70882029
www.smartcentregroup.com

Wij hebben een ANBI status dus uw giften zijn aftrekbaar van de belasting.

De uitdaging

Van de circa 250 miljoen mensen in Afrika die nog geen veilige waterbron hebben (de zogenaamde “Last mile”) woont volgens UNICEF ruim 70% op het platteland. Daar bestaat de watervoorziening vaak uit machinaal geboorde putten en geïmporteerde handpompen. Deze kosten 5.000 tot 10.000 Euro per waterpunt voor 250 mensen. De investeringskosten zijn dan 20 tot 40 Euro per persoon. Die kosten worden vaak betaald door de overheid en/of een organisatie. Gebruikers moeten zelf het onderhoud betalen. Echter, circa 35% van de handpompen in Afrika zijn defect omdat men geen onderhoud pleegt waardoor reparaties erg duur worden. Of er is een gebrek aan onderdelen of technici om de reparaties uit te voeren. Een groot deel van de “Last mile” woont in dunbevolkte gebieden in groepen van 10 tot 100 mensen waar de kosten van machinaal geboorde putten en importpompen erg zouden oplopen.

Een andere uitdaging is het oplossen van het vluchtelingenprobleem en dat kan deels door (plattelands) ontwikkeling en het creëren van werkgelegenheid. Daarbij zijn onderwijs en water basisvoorwaarden.

Eén oplossing, SMARTechs

Een deel van de waterproblemen kan worden opgelost met technieken die lokaal geproduceerd worden. De achterliggende gedachte is dat wat lokaal geproduceerd wordt, lokaal onderhouden kan worden. Met nieuwe technieken gaan de kosten van waterputten omlaag, maar komt er ook meer water voor voedselproductie.
In de afgelopen 20 jaar is er een ontwikkeling geweest van zogenaamde SMARTechs (Simple, Market-based, Affordable, Repairable Technologies). Voorbeelden zijn handmatig putten boren en Touwpompen die lokaal geproduceerd worden. Het voordeel van lokale productie is dat er onderdelen en kennis ter plaatse is voor het onderhoud van de pompen. Op veel plaatsen zit er grondwater op minder dan 40 meter diepte en als er geen rotsen zijn, kunnen putten met de hand gemaakt worden met Auger of sludge techniek en kan water handmatig opgepompt worden met EMAS of Touwpompen. Ook komen er steeds meer kleine en goedkope pompen op zonne-energie. Kosten van zulke waterputten zijn 500 a 2500 Euro afhankelijk van diepte, pomp soort, put diameter en transport.
Om te voorkomen dat putten droog vallen, kan er met een “Tube recharge” regenwater opgeslagen worden in de bodem en weer opgepompt worden in de droge tijd. Materiaal kost 10 Euro. Andere voorbeelden van SMARTechs zijn: Wire brick cement tanks voor regenwater opslag, SaTopan van 15 Euro voor reukvrije latrines, Huishoud waterfilters van 20 Euro. Zie ook de SMARTech catalogus.

Simple is not easy / SMART Centres

Hoewel genoemde technieken simpel zijn, is de ervaring “Simple is not easy”. Door een klein foutje in de pompbuis van een Touwpomp kan het touw breken.
Om kwaliteit te garanderen is er training nodig en dat kan via de SMART Centres. Dit zijn kenniscentra waar SMARTechs gedemonstreerd worden en mensen getraind worden in productie, onderhoud en bedrijfjes in marketing, boekhouding, ed.

Er zijn SMART Centres in Tanzania, Malawi, Zambia en Mozambique en in oprichting in Niger, Ethiopië, Zuid Soedan, Kenia en Nicaragua. Het resultaat tot dusver is dat ruim 500.000 mensen duurzaam water toegang kregen met de nieuwe technieken. Omdat bedrijfjes winst maken, gaan ze door na de training (‘profit based sustainability’). SMART Centres leggen ook water en sanitatie systemen aan. Ze besteden het werk uit aan bedrijfjes die getraind zijn. Op die manier kan de kwaliteit gecontroleerd worden.
Door het installeren van technieken in zogenaamde “show case areas” komen er voorbeelden en daarmee ontstaat een “kritische massa” die nodig is om de vraag naar deze nieuwe producten te stimuleren. Rijkere families gaan dan zelf een pomp kopen. Voor echt arme families en communities blijft het nodig om (een deel van de) investeringskosten te subsidiëren.

Effect van SMART Centres

 1. Kostenverlaging van watervoorziening door gebruik van nieuwe technieken
 2. Het bereiken van de “last mile”. De kleine groepen van mensen waar machinaal geboorde putten en/ of importpompen te duur zijn.
 3. Duurzaamheid. Pompen kunnen onderhouden worden omdat de techniek eenvoudig is en onderdelen goedkoop en lokaal aanwezig zijn.
 4. Minder armoede, meer voedsel Door de focus op familieputten zal men naast drinkwater ook water hebben voor bijvoorbeeld kleinvee, irrigatie, etc..
 5. Werkgelegenheid. Het boren van putten en de productie van pompen geeft werk aan bedrijfjes die doorgaan als de training stop, omdat men winst maakt. Boerenfamilies die een eigen water put hebben kunnen nu het hele jaar door werken met irrigatie ed.

Veilig drinkwater

Naast de 250 miljoen mensen in Afrika zonder een verbeterde waterbron, zijn er veel mensen die wel een pomp of waterleiding hebben maar waar het water onveilig is door lekke leidingen of vervuiling in het transport of opslag thuis. Met een huishoudwaterfilter wordt water veilig om te drinken. Vergeleken hebben Water filters voordelen en door lokale productie kunnen de kosten van goede water filters nu dalen tot ca 20 Euro. Daarmee zijn de kosten van veilig drinkwater ca 2 Euro per persoon per jaar.

Productief water

Ongeveer 40% van alle families in Afrika zijn kleine boertjes met 1 tot 20 ha land. Als die families een eigen put zouden hebben met water het hele jaar door, kunnen ze vee drenken, of irrigeren en komt er ontwikkeling. Vergeleken met communale putten hebben familieputten voordelen als;

 1. Tijdwinst; Vrouwen, kinderen hoeven niet meer te sjouwen met water van Communale putten of van een rivier.
 2. Hygiëne. Met water op het erf is er meer water voor wassen, douchen, toilet spoelen. Door meer hygiëne zijn er minder ziektes dus minder onkosten voor medicijnen ed..
 3. Voedsel. Met water op het erf gaan mensen water ook gebruiken voor kippen, vee, fruitbomen, irrigatie van groentes ed..
 4. Inkomen. Met besparing op gezondsheidskosten en water voor productie gaan familie jaar inkomens omhoog met 50-500 Euro zoals bewezen met diverse studies
 5. Onderhoud. Families onderhouden de pomp omdat ze er eigen belang bij hebben.
 6. Communaal water. In de praktijk blijkt dat families met een put, water delen met gemiddeld 50 mensen van families in de omgeving die (nog) geen eigen put hebben.
 7. Werkgelegenheid. De maken van putten en pompen geeft werk aan bedrijfjes en irrigatie geeft werk in verbouw van groentes maar ook in transport en verkoop.

Besteding van Fondsen

De SMART Centre aanpak wordt gesteund door organisaties als Aqua for All en SKAT/RWSN. De SMART Centres worden gecoördineerd door de Nederlandse groep MetaMeta.
Fondsen van deze stichting worden gebruikt om het werk van de SMART Centres te steunen en zo meer mensen aan water en sanitatie te helpen. Wat voorbeelden van kosten zijn:

 • Duurzaam toegang tot water; 30 Euro / persoon
 • Een eenvoudige Latrine met een SaTopan; 5 Euro / persoon
 • Veilig drinkwater met een water filter. 3 Euro / persoon

In deze bedragen zitten naast subsidie voor een product ook de kosten van het trainen van gebruikers in onderhoud, het trainen van putten boorders of pompen producenten maar ook het begeleiden bedrijfjes in promotie, boekhouding ed. zodat ze weten waar ze winst (of verlies) maken. Dit is belangrijk om ze zelfstandig en met goede kwaliteit door te laten gaan na de training.

De Stichting

De Stichting SMART Centre Foundation is opgericht op 13-02-2018 door Notaris J. Schuite te Apeldoorn. De statuten zijn op aanvraag beschikbaar bij Henk Holtslag.
Mail: henkholtslag49@gmail.com
KvK: 70882029
www.smartcentregroup.com

Het bestuur bestaat uit:
H. Holtslag, (voorzitter)
H. Gijselhart (Secretaris)
K. Beck (Penningmeester)
W. Mgina

Weten hoe een SMART Centre werkt? www.smartcentremalawi.com
Zien wat het effect is van een familiepomp? www.smartcentrezambia.com/entrepreneurs
Flyer over de SMART Centre Foundation download flyer

Tube bailer. Bestaande handgegraven putten kunnen uitgediept worden met een zogenaamde Tube Bailer

Shipo drill. Een handmatige techniek om putten te boren tot ca 50 meter diep.

Shipo drill en jetting. De SHIPO drill kan ook gecombineerd worden met een pomp zodat het boren sneller gaat.

Touwpomp voor handgegraven put. De Touwpomp kan geinstalleerd worden op zowel handgegraven als geboorde putten

Tube recharge. Een techniek om regenwater te laten infiltreren in de bodem. In dit geval gaat het regenwater van een dak eerst naar een opslagtank voordat het de bodem infiltreert.

Tube recharge. Hier een versie voor regenwater dat op de grond valt. Via een zandfilter gaat het water de bodem in. Een Tube recharge zit altijd in de buurt van een put die droog valt.

Well reducer ring. Met deze ring kan er een putdeksel gemonteerd worden.

Wire brick cement tank. Een wateropslagtank gemaakt van draadstenen en cement.

EMAS pomp. Een handpomp die net als de Touwpomp lokaal gemaakt kan worden en water tot 20 meter omhoog kan pompen.

Irrigatie. Een Touwpomp voor druppelirrigatie met zogenaamde micro tubes.

Waterfilter. Een filter die slootwater drinkbaar maakt.

Training. Het trainen van bedrijfjes in het maken van Touwpompen.

Wij hebben een ANBI status
Uw giften zijn aftrekbaar van de belasting

simonStichting